X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مفسر

استخراج کانی های اورانیوم با استخراج سنگ های معدنی معادن سرب ، طلا و سایر فلزات تفاوت زیادی ندارد. معادن اورانیوم به دو صورت روباز و زیر زمینی هستند. اگر کانی های اورانیوم در قشرهای بیرونی زمین تا عمق 300 متر باشند معدن به صورت روباز استخراج می شود. در اعماق بین 300 تا 3000 متر استخراج از زیر زمین با ایجاد تونل ها و سیستم های بالابر برای انتقال سنگ معدن به سطح زمین انجام می گیرد.

مشکل بهداشتی استخراج معادن اورانیوم نسبت به سایر معادن وجود گاز رادون است. این پدیده در معادن روباز مشکلی ایجاد نمی کند ولی در معادن زیر زمینی می تواند مسئله ساز باشد.

رادون به خودی خود مشکل برای سلامتی انسان ندارد ولی این گاز رادیواکتیو در واپاشی خود دخترهایی تولید می کند که به صورت جامد هستند. در میان آنها210PO- و 214, PO-  چشمه اصلی تابش به ریه انسان هایی هستند که این ذرات را استشمام می کنند. برای پیشگیری از این خطر از سیستم های تهویه هوا که باید غلظت گاز رادون را به سطح قابل قبول کاهش دهد استفاده می شود. تراز پذیرفته شده بین المللی برای فعالیت رادون در حال تعادل با دخترهایش  pci/lit 100 تعیین شده است.