مفسر

مادربزرگ

نویسنده : آنتونی هوروویتس

مترجم : گیتا گرکانی
تاریخ چاپ : 1387
قطع : رقعی
تعداد صفحات: 184
نوع صحافی : نرم
زبان اصلی : انگلیسی
زبان کتاب : فارسی

قیمت : 29,000 ریال

اما در آن لحظه که داشت به او نگاه می کرد، حقیقت را فهمیده بود. آن را در بدجنسی که در چشم های او برق می زد می دید، در پوزخند کج روی لب هایش، و این حقیقت چنان نیرومند و هولناک بود که جو بر خود لرزید. مادر بزرگ خبیث بود.
جو واردن دوازده ساله خوشحال نیست. او پدر و مادر ثروتمند و بی توجهی دارد. و یک مادر بزرگ که نفرت انگیز و به طرز وحشتناکی بدجنس است. نگاه مادر بزرگ مانند نگاه یک انسان درنده است و جو فکر می کند برایش نقشه های ناخوشایندی کشیده است.

رمانی فوق العاده سرگرم کننده.
دیلی تلگراف
آنتونی هوروویتس یک ساحره ی پیر ترسناک و فراموش نشدنی خلق کرده است.

ساندی تایمز