X
تبلیغات
رایتل

مفسر

سیاوش

نویسنده : محمد قاسم زاده
تاریخ چاپ : 1387
قطع : رقعی
تعداد صفحات: 240
نوع صحافی : نرم
زبان اصلی : فارسی
زبان کتاب : فارسی

قیمت : 40,000 ریال

سیاوش از محبوب ترین قهرمانان شاهنامه است. بی تردید حضور او در کتاب فردوسی رنگ و بوی خاصی به آن کتاب داده است. زندگی و مرگ او به روایت فردوسی چنان گیراست که بی‌وجود آن، شاهنامه ناقص می‌ماند. زیستن در پاکی و ماندن بر اصول انسانی از او، نمونه ی انسانی آرمانی ساخته است که نه تنها طی زمان از جاذبه ی کم نکاسته که هر نسل، در هر زمانی به داستان به گونه ی دیگری نگاه کرده است.
از طرفی سیاوش از آن دسه قهرمانان شاهنامه است که در عین جوانی و برنایی قربانی هر دو دسته ی متخاصم می شود. او را باید در ردیف سهراب و اسفندیار قرار داد که در عین نبرد سخت با دشمنان، از جانب پدر نیز با خشم و ستیز روبه رو می شوند و سرانجام جان را قربانی این ستیز دوگانه می‌کنند.
روایت کنونی از داستان سیاوش نه برگرداندن شعر به نثر است، که این خود از جاذبه های شعر فردوسی می‌کاست و آن را به متنی معمولی بدل می کرد، در این روایت با استفاده از تکنیک داستان نویسی روز، نویسنده بر آن بوده تا روایتی در خور انسان امروز ارائه دهد و در این میان وفادار به داستان فردوسی نیز باشد. هر چند روایت فردوسی نیز خود بازساخته ی روایت های کهن از این اسطوره ی ایرانی است.
رمان سیاوش که اکنون در اختیار خوانندگان است، سرآغاز طرحی است که تمامی داستان های بخش اساطیر و پهلوانی شاهنامه را در برمی گیرد. اما چرا تنها بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه و نه تمامی این اثر بزرگ؟ نویسنده معتقد است که جلوه‌های ادبی و هنری کار فردوسی عمدتاً در این دو بخش است و در بخش تاریخی به دلیل دستبرد راویان عصر ساسانی در متن روایت ها و نیز وجود منابع موثق تر می توان از آن بخش صرف نظر کرد.
پس از داستان سیاوش، باید منتظر روایت داستانی رستم و اسفندیار بود.