X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مفسر

گر مرد رهی، غرق به خون باید رفت

                                        از پای فتاده، سرنگون باید رفت

تو پای به راه، نه و هیچ مپرس

                                خود راه، بگویدت که چون باید رفت