X
تبلیغات
رایتل

مفسر

یه روز یه ترکهیه روز یه ترک بود ... ا

sattarbagher.jpg

اسمش ستار خان بود، شاید هم باقر خان.

شجاع بود و نترس.
در دوران استبداد که نفس کشیدن هم جرم بود ، با کمک دیگر مبارزان ترک، در برابر دیکتاتوری ایستاد
او برای مردم ایران، آزادی می خواست
و در این راه، زیست و مبارزه کرد و به تاریخ پیوست تا فرزندان این ملک، طعم آزادی و مردمسالاری و رهایی از استبداد را بچشند.


یه روز یه رشتی بود...

d985db8cd8b1d8b2d8a7-daa9d988da86daa9-d8acd986daafd984db8c (1).jpgاسمش میرزا کوچک خان بود، میرزا کوچک خان جنگلی.

او می توانست از سبزی جنگل های شمال و از دریای آبی اش لذت ببرد و عمری را به خوشی و آرامش سپری کند
اما سرزمین اش را دوست داشت و مردمانش را
و برای همین در برابر ستم ایستاد

آنقدر که روزی سرش را از تنش جدا کردند.یه روز یه اصفهانی بود


all pic (6782).jpgاسمش حسین خرازی

وقتی عراقی ها به کشورش حمله کردند، جانش را برداشت و با خودش برد دم توپ و گلوله و خمپاره.
کارش شد دفاع از مردم سرزمینش، از ناموس شان و از دین شان.
آنقدر جنگید و جنگید تا در یکی از روزهای آن جنگ بزرگ، خونش بر زمین ریخت و خودش به آسمان رفت.


یه روز یه ...
ترک و رشتی و فارس و کرد و لر و اصفهانی و عرب و ... !

تا اینکه یه عده رمز دوستی ما رو کشف کردند
و به صرافت شکستن قفل دوستی ما افتادند
و از آن پس
"یه روز یه ... بود" را کردند جوک
 تا این ملت، به جای حماسه های اقوام این سرزمین
که به عشق همدیگر، حتی جانشان را هم نثار کرده اند،
 به "جوک ها " و "طعنه ها" و "تمسخرها" سرگرم باشند
و چه قصه غم انگیزی!ا