X
تبلیغات
زولا

مفسر

چرا باید آسپیرین را در کنار خود داشته باشید؟

در باره حمله قلبی 

علاوه بر احساس درد در بازوی چپ، 

علایم د یگری برای حملهً قلبی وجود دارند 

درد شدید در چانه ، 

حالت تهوّع وتعریق زیاد 

نیز باید مورد توجّه قرار گیرد 

ممکن است در زمان حملهً قلبی هیچ دردی در قفسهً سینه احساس نشود 

حدود 60% افراد که در خواب دچار حملهً قلبی شده اند 

هرگز بیدار نشده اند 

هرچنداگرچنین اتفاقی رخ دهد 

ممکن است درد قفسهً سینه فرد را از خواب عمیق بیدار کند 

دراینصورت بلافاصله دو عدد آسپیرین را در دهان خود حل کرده و بامقداری آب آنرا ببلعید 

سپس به یکی از همسایگان و یا یکی از بستگان که محل سکونتش در فاصله بسیار نزدیک از شماست تلفن کرده 

و بگویید دچار حمله قلبی شده و دو عدد آسپیرین مصرف کرده اید 

روی یک صندلی دسته داریا مبل بنشینید ومنتظر ورود آنها باشید و….. 

درازنکشید!!!