X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مفسر

نحوه تحویل گرفتن خداخدا : بنده من ! نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است

بنده : خدایا ! خسته ام ، نمی توانم

بنده من ! دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان

خدایا ! خسته ام ، برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم

بنده من ! قبل از خواب این سه رکعت را بخوان

!خدایا! سه رکعت زیاد است

بنده من ! فقط یک رکعت نماز وتر بخوان

خدایا ! امروز خیلی خسته ام ! آیا راه دیگری ندارد ؟

بنده من ! قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو : یا الله

خدایا ! من در رختخواب هستم . اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد

بنده من ! همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو : یا الله

خدایا ! هوا سرد است . نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم

بنده من ! در دلت بگو : یا الله ! ما نماز شب برایت حساب می کنیم

بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد ...

ملائکه من ! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام ، اما او خوابیده است

چیزی به اذان صبح نمانده است . او را بیدار کنید ، دلم برایش تنگ شده است ، امشب با من حرف نزده

خداوندا ! دو بار او را بیدار کردیم ، اما باز خوابید

ملائکه من ! در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست

پروردگارا ! باز هم بیدار نمی شود

اذان صبح را می گویند . هنگام طلوع آفتاب است

ای بنده من ! بیدار شو ، نماز صبحت قضا می شود .خورشید از مشرق سر بر می آورد

ملائکه : خداوندا ! نمی خواهی با او قهر کنی؟

او جز من کسی را ندارد ... شاید توبه کرد

بنده من ! تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آن چنان گوش فرا می دهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صدها خدا داری

!

پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله:

خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گم شده اش را پیدا می کند خوشحال می شود