مفسر

سایت http://testyourvocab.com/

یه  سایت خیلی ساده است که تعداد لغات شما رو تخمین میزنه

حتما یه سری بزنین