مفسر

گفته های جذاب شوهرم


شوهر محترم همیشه ما رو مورد عنایت خودش قرار داده و میده و با استفاده از کلمات بسیار روح بخش میل به زندگی رو تو وجود من افزایش میده

مثلا

موهام رو برای اولین بار مش کردم از در اومده تو میگه 10 سال پیر شدی

چرا مثل خواهرم موهات رو یک رنگ نکردی؟ چرا موهات چند رنگ شده؟